User Id
Password
Kaydol Unutulmuş PW
    Podešavanje igre
    Zahtjeve
    Svojstva
    KO1 je priča

Drop Simulator
 • Upit napravljen sa donjim informacijama je potpuno isti kao i operacije ispuštanja koje se dešavaju kada ubijete bilo koju mob.
 • Stope pada su strukturirane prema usko 2006.
 • Na primjer; Stopa pada od 10% ne znači 10 stavki od 100 mobova.
 • To znači da ćete imati stavku na jednoj od 10 mafija koje ubijete
 • Odvojena operacija pada izvodi se za svako mjerenje gomile i ova operacija NIKADA nije pogođena prethodnom ili sljedećom kapljicom.
 • Na svakoj mafiji ima 5 slotova i oni NIKADA ne utječu jedni na druge
 • Svaka mafija i svaki prorez ove mafije obrađuju se odvojeno.
 • Ovaj proces je jednostavno kao što sledi; Kada mafija umre 5 puta odvojeno, ova operacija se obavlja
 • Navedite RESIDENCE broj od 1 do 100 ako je broj jednak ili manji od procentualnog postotka, ispustite, ispustite ako je visok
 • Drugim rečima, činjenica da ne uzimate potove od slotova niti ima bilo kakav efekat na admin.
 • Isti predmeti sa spuštanjem mafije nemaju nikakve veze sa sledećim.
 • Cijene navedene u nastavku su npc prodajne cijene
More KOL News About The Game Account Protection